Siyonist soykırımın anatomisi

37 views
17 mins read
37 views
17 mins read


Yoav Litvin*

7 Ekim’de Hamas savaşçıları Gazze’deki cezaevi çitini aşarak en az yedi İsrail askeri tesisine ve çevredeki 20’den fazla yerleşim birimine koordineli bir saldırı düzenledi. Saldırıda sivil ve asker 1000’den fazla İsrail vatandaşının yanı sıra onlarca yabancı uyruklu da öldürüldü. Yaklaşık 240 kişi de esir alındı. Hazırlıksız yakalanan ve kargaşa içindeki İsrail ordusu saldırıya çılgınca karşılık verdi, ihlal edilen bölgelere ayrım gözetmeksizin ateş açtı ve bu süreçte Hamas savaşçılarının yanı sıra İsrailli esirleri de öldürdü. İsrail güçlerinin kaybedilen tüm bölgeyi geri alması ve Gazze çevresini emniyete alması neredeyse bir gün sürdü.

Hamas’ın benzeri görülmemiş saldırısının ardından İsrail’in halkla ilişkiler aygıtı korku ve öfkeyi kışkırtmayı amaçlayan bir yanlış bilgilendirme kampanyası başlattı ve doğrulanmamış vahşet propagandası yaymaya başladı. Bebeklerin “topluca kafalarının kesildiği”, “yakıldığı” ve “çamaşır ipine asıldığı” hikayelerini içeren kampanya, İsrail halkının yaşadığı şoku soykırımcı bir kabileciliğe dönüştürmeye yardımcı oldu ve dikkatleri İsrail’in saldırıya zemin hazırlayan siyasi, istihbari ve askeri hatalarından uzaklaştırdı. Kampanya aynı zamanda hükümetin, Gazze Şeridi’ne yönelik geniş çaplı kara harekatını mümkün kılan yedek birliklerin kitlesel seferberliği için önemli bir kamuoyu desteği toplamasına da yardımcı oldu.

İsrail, başta Washington olmak üzere Batı’daki emperyal destekçilerinin koşulsuz askeri, siyasi ve diplomatik desteğini aldıktan sonra, Hamas’a karşı koymak ve esirleri kurtarmak bahanesiyle, o zamandan beri Gazze’de yapay zeka güdümlü bir “kitlesel suikast kampanyası” olarak doğru bir şekilde tanımlanan süreci başlattı.

On hafta sonra, Gazze’nin büyük bir kısmı yıkılmış, yaklaşık 20,000 Filistinli ölmüş ve birçoğu hala enkaz altında ve dünya gerçek zamanlı olarak bir soykırımın ortaya çıkışını izlemeye devam ediyor. Bu olayları davranışsal-nörobilimsel bir mercekle incelemek, genel olarak Siyonist yerleşimci sömürgeci dinamiğine ve İsrail’in Gazze’deki mevcut soykırım eylemlerinin arkasındaki özel motivasyonlara ve ileriye dönük potansiyel yollara ilişkin içgörüler sunabilir.

Siyonist propagandanın temel direkleri

Tarihsel travmaya tepki olarak, Yahudi halkı antisemitizme karşı derin bir korku duymaktadır. Bu korku, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, zalimlere karşı duyulan küçümseme ile birlikte, çeşitli coğrafyalarda özerk Yahudi öz savunma gruplarının oluşmasına yol açmıştır.

Avrupalı bir sömürgeci hareket olan Siyonizm bu dinamiğin potansiyelini fark etti. Yahudilerin güvenlik ve öz savunma özlemlerini beyaz üstünlükçü, mesihçi ve faşizan ideolojilerle sentezledi. Bu sentez, Yahudi güvenliğini bölgenin yerli halklarının yerinden edilmesi yoluyla Filistin’de dışlayıcı bir anavatanın inşasıyla eşitleyen yeni, milliyetçi bir Yahudi kimliği doğurdu.

Yerleşimci sömürgeci çabalar tipik olarak hedeflenen bölgenin “ıssız” ve mevcut sakinlerinin de herhangi bir toprağa layık olmayan insanlık dışı barbarlar olarak tasvir edilmesine dayanır.

Bu tasvir, İsrail’in kuruluşunu bir halkın yok edilmesi olarak değil, “ormanda bir villa” inşası olarak göstererek, Siyonistlerin Filistin’in yerli nüfusunu ahlaki bir kaygı duymadan yerlerinden etmelerine olanak sağlamıştır.

Toprak ve kaynak hırsızlığı üzerine kurulu İsrail toplumunda, “kendini savunma” (“İsrail Savunma Gücü “nde olduğu gibi) kisvesi altında saldırganlık en başından beri ödüllendirilmiş ve pekiştirilmiş ve sonuç olarak hayatın rutin bir parçası haline gelmiştir. Siyonist liderler, Yahudi halkının geçmiş ve şimdiki olumsuz deneyimleriyle ilişkili korkuyu yeniden canlandırarak ve travmayı ele geçirerek, yerleşimci nüfusun saldırgan, yayılmacı, hegemonyacı, soykırımcı politikalara sürekli desteğini sağlamış ve yolsuzluklarını ve diğer suç girişimlerini kamu denetiminden korumuştur.

İsrail’in şiddet içeren baskıcı statükosunu sürdürmek ve yerleşimci kolonisinin topraklarını genişletmek için Siyonistler fırsatçı bir şekilde sömürgeci ideolojilerini Yahudilikle birleştirdiler.

İlahi takdire atıfta bulunan radikal, aşırı sağcı yerleşimciler Filistin topraklarındaki tepeleri ele geçirmeye, orada yaşayanları kovmaya ve yasadışı karakollar kurmaya teşvik edildi. Bu karakollar daha sonra İsrail ordusu tarafından tahkim edilmiş ve nihayetinde Siyonist devlet tarafından “yasallaştırılmıştır”.

Şiddet içeren toprak hırsızlığını meşrulaştırmanın ötesinde, Siyonizm ve Yahudiliğin birleştirilmesi, Siyonizm’e veya İsrail’in Filistinlilere yönelik politikalarına yönelik her türlü eleştiriyi Yahudilere yönelik bir saldırı olarak eşitleyerek Yerli direnişini gayrimeşrulaştırmaya hizmet etmektedir. Ayrıca, emperyal güçler tarafından desteklenen işgalci yerleşimciler ile işgal altındaki Yerli halk arasında toprak ve kaynaklar üzerindeki siyasi mücadeleyi eşitler arasında sözde eski bir dini “çatışma” olarak göstererek sömürgecilik karşıtı direnişi engellemektedir.

Bu birleştirme, Yahudi mağduriyetinin Siyonistlerce sahiplenilmesini ve istisnai hale getirilmesini teşvik etmektedir. İsrail hasbarası Holokost’u eşsiz bir soykırım olarak sunarak Yahudilere özel bir mağduriyet statüsü vermektedir. Bu anlatı, yerli Filistinliler pahasına Yahudilerin güvenliğini sağlamak için inşa edilen “Yahudi devleti” olarak İsrail’e ayrıcalıklar, indirimler ve izinler verilmesini haklı çıkarmaktadır. Siyonist revizyonizmin komünistler, sosyalistler, Romanlar, engelli bireyler, LGBTQI ve Afrikalı Almanlar da dahil olmak üzere diğer ezilen gruplara karşı işlenen Nazi suçlarını genellikle ihmal etmesi ve küçümsemesi dikkat çekicidir.

Siyonizmin liberal kanadı, hareketin gerici çekirdeğini aklamaya ve gerçek hedefleri olan yayılmacılık ve apartheid’ı gizlemeye hizmet etmektedir. Liberal Siyonistler yanıltıcı bir şekilde Siyonizmi demokratik, ilerici değerler ve insan haklarıyla uyumlu bir ideoloji olarak tasvir etmekte, barış, adalet ve Orta Doğu’ya tam entegrasyona yönelik gerçek bir bağlılığı yanlış bir şekilde yansıtmaktadır.

Korku ve soykırım coşkusu

İsrail, 7 Ekim’e kadar kuruluş amacını sürdürdü ve bir yandan sonsuz işgal doktrinini uygularken, diğer yandan da İsrail’in 2005’te kuşatma altındaki Filistin bölgesinden “çekilmesinden” bu yana Gazze’ye yönelik periyodik saldırılarına atıfta bulunarak sıklıkla “çim biçme” olarak tanımlanan soykırımın örtülü ve açık biçimleri arasında gidip geldi.Bu süre zarfında İsrailli Siyonistler, Filistin topraklarından ve kaynaklarından modern, zengin, sözde demokratik bir tüketim cennetinde faydalandılar ve yakın komşularından ziyade beyaz ABD ve Avrupa ile petrol/nakit zengini Körfez monarşileriyle güçlü bağlantılar ve özdeşleşmeler geliştirdiler.

7 Ekim’de İsrail toplumunu saran yoğun korku ve şok, Benjamin Netanyahu’nun aşırı sağcı hükümetine yolsuzluğa karşı yükselen muhalefeti bastırmak ve koalisyon üyelerini soykırım niteliğinde bir toprak gaspıyla memnun etmek için altın bir fırsat sundu.

İsrail’de korku, militarizasyon, Filistin karşıtı söylemler, direnişin “terörizm” olarak yeniden çerçevelendirilmesi, geçmişteki zulümlerin hatırlanması, algılanan tehditlere odaklanılması ve ayrımcılığın, yani apartheid’ın teşvik edilmesi yoluyla sürdürülmektedir. Kronik korku, Travma Sonrası Stres Bozukluğuna (TSSB) benzer semptomlara neden olarak İsrail halkını “kendini savunma” maskesi altında saldırganlığa eğilimli hale getirmektedir.

Korku, insanlıktan çıkar ıcı propaganda, saldırganlığın ödüllendirilmesi ve yoğun apartheid’ın zehirli karışımı, İsraillilerde Filistinlilere karşı empati eksikliği yarattı. Gazze çatışmasının “meşru müdafaa” olduğunu iddia etmelerine rağmen, İsrailli liderler açıkça Filistin toplumunu bir bütün olarak suçlamakta ve esasen sivillerin toplu cezalandırılmasını onaylamaktadır. İsrailli kurumsal liderler her gün Filistin kültürüyle alay etmekte ve Filistinlilerin işkence görmesini, yerlerinden edilmesini ve yok edilmesini alkışlayarak rahatsız edici bir soykırım zihniyetini ortaya koymaktadır.

İleriye giden yol

7 Ekim’de, Siyonistlerin liberal/demokratik bir çerçeve içinde özenle inşa ettikleri aşamalı soykırım cephesi çöktü ve İsrail’in soykırımcı ve faşizan özü ortaya çıktı. İsrail’deki ve ötesindeki Siyonistler bu maskaralığın sona ermesinin yasını tutmak yerine, Filistinlileri herhangi bir kısıtlama ya da gösteriş olmaksızın öldürme ve yok etme özgürlüğüne kavuşmalarını kutladılar. Bu gelişme sadece Filistin halkı için bir yok etme tehdidi oluşturmakla kalmayıp, İşgal Altındaki Topraklar yeni askeri teknoloji ve stratejilerin geliştirilmesi ve test edilmesi için bir laboratuvar olarak kullanıldığından, Küresel Güney’deki ezilen toplulukların yanı sıra Küresel Kuzey’deki BIPOC ve göçmen topluluklara karşı da benzer şiddet tırmanışlarına zemin hazırlayabilir.

İsrail’in Gazze’deki ve tarihi Filistin’in başka yerlerindeki soykırımcı davranışları, Stanford hapishane deneyinde ve Milgram itaat çalışmasında görülen kalıplarla benzerlik göstermektedir. İkincisinde, otorite tarafından yönlendirilen bireyler diğer katılımcılara potansiyel olarak ölümcül şoklar uygulamıştır.

İsraillilerin saldırganlık bağımlılıklarını kırabilmeleri için, bir yeniden programlama ve sömürgesizleştirme sürecinden geçmeleri gerekecektir. Bu da ülkelerinin tarihi ve doğası hakkındaki gerçekleri kabul etmelerini, samimi bir şekilde hesap vermeyi taahhüt etmelerini, Filistinlilerin insanlığını tanımalarını ve onların acıları ve kötü durumlarıyla empati kurmalarını gerektirecektir. Baskıcı yapı olan Siyonizm bir kez parçalarına ayrıldığında, etkin bir şekilde ortadan kaldırılabilir ve empati yoluyla yeniden insanlaştırma ve uzlaşma sürecinin önü açılabilir. Özgürleşme, uzlaşma ve İsrail’in soykırımcı şiddetine son verilmesi ancak daha geniş sol, ırkçılık karşıtı ve sömürgecilik karşıtı değerlerle uyumlu, kararlı ve tereddütsüz bir anti-Siyonist çerçeve içinde başarılabilir.

Merhum Filistinli şair Refaat Alareer’e ithaf edilmiştir.


  • Yoav LitvinYoav Litvin, İsrailli-Amerikalı bir psikoloji/nörobilim doktoru, yazar ve fotoğrafçıdır.Yoav Litvin, İsrailli-Amerikalı bir psikoloji/nörobilim doktoru, yazar ve fotoğrafçıdır. Çalışmalarını yoavlitvin.com adresinde bulabilirsiniz.