Browse Category

Toplumsal Tarih

Kötülüğün Sıradanlığı, Talat Paşa ve Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri

Tarih yaşar ve günceldir. Yalnızca dünden ibaret olsa, belki de insanlık ona böylesine ihtiyaç duymayacak; uğruna kürsüler kurmayacaktı. İttihat Terakki'nin gerçekleştirdiği Ermeni soykırımı yirminci yüzyılın başında, yüzyılın gelmekte olanbütün felaket ve insanlık suçlarının habercisi hatta ilham kaynağı gibiydi. Ne yazık ki sosyalistlerin bile, doğrudan veya dolaylı olarak, kutsallaşmasına katkı yaptığı "ulus"un ve "ulus devletin" anlamını…

Yazının devamı

“Terörist”in anayasası!

Çeviri : Ersin Çaksu 6 Ocak 2014 tarihinde Rojava’nın Amûdê kentinde toplanan Rojava Demokratik Özerklik Yönetimi Yasama Meclisi tarafından kabul edilen Rojava Toplumsal Sözleşmesi’ni Özgür Gündem gazetesinden Ersin Çaksu Kürtçe’den Türkçe’ye çevirdi. Giriş Din, dil, ırk, inanç, mezhep ve cinsiyet ayrımının olmadığı, eşit ve ekolojik bir toplumda adalet, özgürlük ve demokrasinin tesisi için. Demokratik toplum…

Yazının devamı

Paris Komünü: Kaplanın Geçmişe Sıçrayışı

Michael Löwy 18 Brumaire’de Marx proleter devrimlerin, burjuva devrimlerinin aksine, şiirlerini geçmişten değil gelecekten aldığını ifade ediyordu. Haklıydı da muhtemelen: Toplumsal devrimler her zaman için beklenmedik ve yenilikçidir, yeni örgütlenme ve mücadele biçimleri icat ederler. Fakat aynı zamanda Marx’ın yanıldığını düşünüyorum: Her devrim ilhamını, şiirini geçmiş devrimlerden çekip çıkarır. Walter Benjamin’in vurguladığı gibi her devrim…

Yazının devamı

Siyah isyanın kızılları

Tam 50 yıl önce, 1970’de, Jean Genet Kara Panterler’e destek vermek için kaçak olarak ABD’ye gitmiş, onlarla şehirden şehire, üniversiteden üniversiteye gezip konferanslar vermiş, örgüt için para toplamıştı. Panterlerle birkaç ay geçiren Genet Avrupa’daki radikal örgütlerden tamamen farklı olduğunu söylediği Kara Panter Parti’den çok etkilenmişti. 25 Mayıs’ta George Floyd’un Minneapolis’te katledilişinin ardından yükselen protestolar giderek…

Yazının devamı
/

Renkli devrim mi işçi ayaklanması mı?

Pek çok siyasi analist onu bu şekilde sunmaya çalışsa da, burası Ukrayna tipi Maydan değil. Bu şaşırtıcı öz-örgütlenme nereden geldi? Bu, emekçilerin deneyimi ve geleneğidir. İşçiler, özelleştirmenin ve yabancı kapitalistlerin egemenliğinin nelere yol açtığını kendi gözleriyle gördüler”. 2 Ocak 2022 gününden itibaren gaz fiyatlarındaki ani artışın ardından patlayan halk protestoları Kazak rejimi tarafından şiddetle bastırılıyor.…

Yazının devamı

Veba isyanlarında “komünist” proletarya

Menderes Tutuş -Sendika.org 14. yüzyıl bir “kriz yüzyılı”dır. Veba salgınları, kıtlık ve savaşlar, toplumsal yaşamın sürekliliğini tehdit eder hale gelmiş, tüm sınıfların önüne bir varlık-yokluk sorunu koymuştur. Zirvesine 1347-1351’de ulaşan veba salgını (“Kara Ölüm”), ölümcül bir hastalığı toplumsallaştırmıştır. Avrupa nüfusu üçte bir oranında, hatta yarı yarıya kayıp vermiştir. O zamana dek hiç görülmemiş boyutlarda bir “emek darlığı” ortaya çıkmış, üretim…

Yazının devamı

Haysiyetin ayaklanması

65. YILDÖNÜMÜNDE 1956 MACAR İSYANI Söyleşi: Yücel Göktürk  11 Kasım 202165 yıl önce, kasım ayı boyunca bütün dünyanın gözü kulağı Macaristan’daydı. Sovyetler Birliği’ne başkaldıran Macaristan halkı “sosyalizmde devrim” yapıyordu. 1956’nın 23 Ekim’inde başlayan, 12 upuzun gün süren ayaklanma SSCB ordusunun 4 Kasım’da yaptığı kanlı müdahaleye bir hafta dayanabildi. 11 Kasım’a gelindiğinde “sosyalizmde devrim” son bulmuştu. O…

Yazının devamı

Ecdadımız 3. Bölüm

Bu bölümde, Şeyh Bedreddin gibi nisbeten bilinen bir bilgenin temsil ettiği, ona arka plan oluşturan süreç ele alınıyor. Şeyh Bedrettin, insanlığın iş bölümü ve devletle tanışıncaya kadar yarattığı komünalist/ortaklaşacı, eşitlikçi toplumlardan süzülüp gelen bir felsefenin temsilcisi. Bu felsefenin vücut bulmuş haline de "Rıza Şehri" adını veriyorlar. (Babailer) Bu noktada editoryal olarak bir not düşmeyi gerekli…

Yazının devamı

Ecdadımız 2.Bölüm

Birinci bölümde de izlediğimiz gibi, Anadolu'da yönetenlerin tarihine parelel uzanan, mülksüzlerin, halkların tarihi akıyor. Toplumsal tarih bu iki ana akım gücün mücadelesi ile biçimleniyor. Ragıp İncesağır, bu bölümde bize, mülksüzlerin tarihinde merkezi bir rol oynayan "haysiyet" kavramının oluşumunu anlatıyor.…

Yazının devamı

Ecdadımız : Komünalistler

Yol TV, bir süre önce sevgili Ragıp İncesağır'ın - bu sitenin "kitaplar" bölümünde de tanıttığımız- "Ecdadımız" başlıklı kitabını temel alarak, yeni bir programa başladı. Programın anlatıcısı yine İncesağır. Gerek kitap, gerekse TV gibi popüler bir mecrada bu bilgilerin sistematik olarak paylaşılması çok sevindirici bir gelişme. Kitabın tanıtımında da vurguladığımız gibi, sitemizin yayın politikası açısından çok…

Yazının devamı