Browse Tag

Patriarka

Sinyaller, Jestler, Kolektif Bedenler

Gabriele Stötzer 1984 yılında, Doğu Almanya’da bulunan yegâne kadın sanatçı topluluğu olan Künstlerinnengruppe Erfurt’u kurdu. Grup, çalışmalarında yeraltı ile devlet arasında ikili bir karşıtlık kurmak yerine, her ikisinde de mevcut olan patriyarkal tahakküm biçimlerini ele alan deneylere girişti. Sanatçı-akademisyen Elske Rosenfeld’in* Empowerment: Kunst und Feminismen [Güçlenme: Sanat ve Feminizmler](Berlin: bpb, 2022) isimli derleme kitapta yer alan ve…

Yazının devamı