Ecdadımız : Komünalistler

192 views
3 mins read
192 views
3 mins read

Yol TV, bir süre önce sevgili Ragıp İncesağır'ın - bu sitenin "kitaplar" bölümünde de tanıttığımız- "Ecdadımız" başlıklı kitabını temel alarak, yeni bir programa başladı. 
Programın anlatıcısı yine İncesağır. 
Gerek kitap, gerekse TV gibi popüler bir mecrada bu bilgilerin sistematik olarak paylaşılması çok sevindirici bir gelişme.
Kitabın tanıtımında da vurguladığımız gibi, sitemizin yayın politikası açısından çok değerli bir bilgi alanına çağırıyor Ragıp, hepimizi.
Anadolu ve Mezopotamya tarihi, yüzlerce yıla yayılmış, yüzlerce isyana sahne oldu. Bu isyanların tamamı, insanlığın avcı/toplayıcı döneminden itibaren geliştirdiği komünalist yaşam formunun korunması, savunulması için gelişen halk isyanlarıydı.
Batı yakın/orta tarihini incelediğimizde de görürüz ki, 1200 lerde İngiltereden başlayan köylü isyanları, 1871 Paris kömünüyle manifestolaşır ve bir modele dönüşür. Sonra aynı model, Rusyaya sıçrayarak 1917 devriminin sovyetlerini var eder. 
Ne yazık ki, Marksist Leninist dünya solu, Marks'ın bu isyanları "ilkel komünizm" olarak adlandırması, ve ilerlemeci tarih yorumuyla kökenlerimiz olmaktan çıkartır.
Bize doğrusal bir tarih okuması, ilerlemeci, aşamalı bir toplumlar şeması, ve insanlığın kurtuluşunda vazgeçilmez bir aşama olarak kapitalizmin gelişmesini teklif ederler.
Bu bakış açısı Türk solu da dahil, bütün ülkelerde hakim sol fikriyatta karşılığını bulur ve "köylü sosyalizmi" küçümsenen, ilkellik ve dinbazlıkla mahkum edilen bir tarihe dönüşür.
Böylece "ecdadımız" egemenlerce tarihten kovulurken, bizlerce de en iyimser haliyle romantik bir nostaljiye dönüşür.
İşte Ragıp'ın kitabı, bütün mütevazılığıyla, tarihe tam burada bir kama sokuyor; hepimizi, Komünalist insanlık tarihi ve gerçek ecdadımızla tanışmaya davet ediyor. Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu çatısı altında yayın yapan YOL TV de bunu kendi mecrasına taşıyarak, alkışlanacak bir program başlatıyor.
Paylaşmak, haberdar etmek de bize düşüyor.

Editoryal