Böylece kıvılcımlar ateşe dönüşür

60 views
20 mins read
60 views
20 mins read

Dünyanın dört bir yanından toplumsal hareketlerden delegeler Kasım 2023’te Basel’de (İsviçre) “Özgürlük Sanatı” kongresi için bir araya geldi. Etkileyici bir şekilde, kapitalist moderniteye alternatiflerin Oromia’dan (Etiyopya) Hindistan’a, Filipinler’den Kürdistan’a, Kolombiya’dan Bask bölgesine kadar pek çok yerde zaten var olduğunu gösterdiler. Tüm bu parlayan kıvılcımlar bir ateş oluşturmak üzere bir araya getirilmelidir. Burada özellikle kadınlara ve gençlere önemli bir rol düşmektedir.

Netzwerk für Kommunalismus

Dünyanın dört bir yanından toplumsal hareketlerden delegeler Kasım 2023’te Basel’de (İsviçre) “Özgürlük Sanatı” kongresi için bir araya geldi. Etkileyici bir şekilde, kapitalist moderniteye alternatiflerin Oromia’dan (Etiyopya) Hindistan’a, Filipinler’den Kürdistan’a, Kolombiya’dan Bask bölgesine kadar pek çok yerde zaten var olduğunu gösterdiler. Tüm bu parlayan kıvılcımlar bir ateş oluşturmak üzere bir araya getirilmelidir. Burada özellikle kadınlara ve gençlere önemli bir rol düşmektedir.

Son tartışmanın ardından bir konferans katılımcısı “Zenginiz!” dedi. Havada bir umut duygusu vardı: üç gün boyunca çeşitli hareketlerden temsilciler farklı bir dünyanın neye benzeyebileceğinin ve “özgürlük sanatının” nasıl yaşanabileceğinin resmini çizdiler.

Kürt düşünür Abdullah Öcalan’ın paradigması olan “demokratik modernite” kavramı, birleştirici teorik arka planı oluşturdu. Bir oturumda, konferans katılımcıları yüksek sesle Öcalan’ın serbest bırakılmasını ve “Kürt sorununa” siyasi bir çözüm bulunmasını talep etti.

Paneller ve konferanslar aşağıdan yukarıya örgütlenme, kolektif direniş stratejileri, sosyalizmin yenilenmesi ve egemen “kapitalist modernite” sisteminin nasıl daha derinlemesine analiz edilebileceği ve üstesinden gelinebileceği sorularını ele aldı. Konferans“Demokratik Modernite Akademisi” (ADM) tarafından düzenlenmiştir, ancak konuşmacıların hepsi kendilerini açıkça demokratik anayasalcılığın destekçileri olarak görmemektedir. Ortak hedef aynı olsa bile, farklı dünya görüşlerinin olduğu tekrar tekrar vurgulandı. Yol önceden belirlenmiş değil, daha ziyade “ilerlerken öğrenilen” bir yoldur.

Yine de, herkes bu dili kullanmasa da, ortak vizyon “Demokratik Dünya Konfederalizmi” olarak tanımlanabilir. Konuşmacıların neredeyse tamamı yeni bir enternasyonalizmi savunmuş ve en acil görevin çok sayıda alternatifi küresel bir ittifakta birleştirmek olduğunu kabul etmiştir.

Küresel bir kadın ittifakı

Mevcut sistemin en derin yapısal çelişkileri kadınları etkileyen çelişkilerdir. Özellikle savaş, göç, yoksulluk, sağlık sorunları, ekonomik ve ekolojik sorunlardan muzdariptirler. Aynı zamanda kadınlar bu sisteme karşı direnişte en aktif olanlardır.“Geleceği Dokuyan Kadınlar” temsilcisi İran, Mısır, Sudan, Tunus, Yemen, Suudi Arabistan, Afganistan veya Abya Yala’daki kadın ayaklanmalarına; 2019’da Şili’de “Las Tesis” tarafından tetiklenen dalgaya; “Me Too” ya da Kobane, Afrin ve Serekaniye işgallerinin ardından kadınların öz savunmasına atıfta bulundu. “Bunlar ışık saçan kıvılcımlar gibidir.” Onları nasıl sürdürülebilir ve sürekli bir harekete dönüştürebiliriz?

Abdullah Öcalan’ın sorunun kökeninin kadın sorunu olduğu yönündeki analizinin ardından konuşmacı, egemen sisteme karşı bir alternatif yaratmamız gerektiği sonucuna vardı. “Alternatifimiz kadınların birliği olmalıdır.” Bunu yapmak için devletin mantığını aşmamız gerekiyor: “Sadece kadın bakanlığı talep edersek çok fazla yol alamayız.” Kadınlar ataerkil normları temel almamalı, kendi değerlerini geliştirmeli ve tüm dünyadaki kadınlara fayda sağlayacak bağımsız bir hareket oluşturmalıdır. En önemli şey, dünyanın dört bir yanındaki kadın mücadelelerini birbirine bağlamaktır.

“Geleceği Dokuyan Kadınlar “ın amacı da tam olarak budur. Kuruluş 2018’de ilk Dünya Kadın Konferansını düzenledi ve o zamandan beri seminerler ve kamplar düzenleyerek topluluklar, konseyler, kurumlar, yasal yapılar ve insanların güç yapılarının oluşturulmasına yardımcı oldu. Konferansa katılan kadınlar bir araya geldi, önemli tartışmalar yürüttü ve müttefik güçlerle ittifaklar kurdu. 2022’deki ikinci konferansta, Dünya Kadın Konfederalizminin nasıl inşa edileceği tartışıldı. Konuşmacı “Amaç küresel bir kadın ittifakı yaratmak” dedi. Bu, deyim yerindeyse enternasyonalizme yeni bir bakış açısı getirecektir: “Tüm kadınlar kendi özgür kişiliklerini ve kendi mücadele ifadelerini geliştirebilirler.”

Bu arada, Kürt kadın hareketinin çerçeveyi belirlemesi gibi bir durum söz konusu değil. Konuşmacı “Biz sadece bir öneride bulunuyoruz” dedi. Bu şeffaf ve açık bir süreçtir. Bu ne bir dayanışma hareketidir ne de her şeyin Kürt hareketi etrafında örgütlenmesi beklenmektedir. Önemli olan birlikte çalışmak ve bir kadın hareketi için ortak bir çözüm geliştirmek.

Demokratik moderniteden demokratik sosyalizme

Demokratik Modernite Akademisi’nin (ADM) bir üyesi kadın hareketini – ve gençlik hareketini – demokratik sosyalizmin öncüleri olarak tanımladı. Her ne kadar kendi stratejik projeleri olsa da, genel demokratik dünya konfederalizmi için de önemlidirler.

Öcalan’ın “Sosyalizmde ısrar etmek insanlıkta ısrar etmektir” sözünden yola çıkan konuşmacı, demokratik moderniteyi kapitalist modernitenin hegemonik modeline alternatif olarak formüle ederek demokratik sosyalizme nasıl ulaşabileceğimizi gösterdi. Bu üç temel taş, ulus devlete alternatif bir yönetim biçimi olarak demokratik konfederalizm, endüstriyalizme alternatif olarak ekolojik endüstri ve demokratik sosyalizmdir. Alternatif sistemin gerçek olabilmesi için kendi modernitemizi yaratmalıyız.

Bu, diğer şeylerin yanı sıra, ulus devletlerin dışında dayanışma ilişkilerine dayanan yeni bir enternasyonalizmi de içermektedir. Ama aynı zamanda siyaseti – liberal demokrasi fikirlerinden kopuk, parlamentoların dışında – konferansın da başlığı olan “Özgürlük Sanatı” olarak yeniden düşünmek gibi siyasi görevler de var. Ve son olarak, “kapitalizmi ayakta tutan zihinsel kompleks” olan kültürel hegemonyanın üstesinden gelinmelidir. Bu aynı zamanda bilgi üretiminin artık okullarda ve üniversitelerde değil, özerk eğitim kurumlarının bir ağ oluşturarak “dünya akademiler konfederasyonu” kurması anlamına gelmektedir.

Alternatifler zaten mevcut

“Eğer alternatifler sunarsak kapitalizmin sonunu hayal etmek kolaydır. Ve onlar zaten var!” –Global Tapestry of Alternatives‘ten (GTA) konuşmacılar, dünyanın dört bir yanındaki insanların direniş gösterdiğini ve paralel yapılar inşa ettiğini göstererek büyük umut verdi. 2019 yılında kurulan GTA, her bir ipliği benzersiz ve farklı olan, ancak birbirini güçlendiren renkli bir “goblen” örmeyi amaçlıyor. GTA, ubuntu, agroekoloji, sumaq kawsay (buen vivir), iklim adaleti, işçilere ait üretim, gıda egemenliği ve müşterekler gibi kavramlardan ilham alıyor. Bunlar yeni ortaya çıkan normlarda ifade edilmektedir: Kesişimsellik, dayanışma, komünalizm, çok yönlü düşünme, degrowth.

GTA kendisini bir örgüt olarak değil, bir süreç olarak görmektedir. Amacı işbirliği, öğrenme ve değişim için alanlar yaratmak; alternatiflere görünürlük kazandırmak; aktif dayanışma sağlamak; tüm bunları “büyük dönüşüm için bir araya gelebileceğimiz umuduyla” yapmaktır.

GTA, birbirlerini çapraz dölleyebilmeleri için halihazırda var olan ağları birbirine bağlar. Hareket merkezi olmayan bir şekilde örgütlenmiştir ve kararlar “destekçiler” (75’in üzerinde kuruluş) ve “dokumacılardan” (sahada aktif olan kişiler) oluşan bir meclis tarafından alınmaktadır. Bu kişilerin deneyimleri ve hikayeleri bir dergide anlatılmakta ve alternatifler açık kaynaklı bir haritada sunulmaktadır.

Kolombiya’dan Van’a

Kolombiya’dan bir yoldaş“Congreso de los pueblos “u tanıttı. Siyah, yerli ve çiftçi toplulukların yanı sıra kadınlar ve öğrenciler yıllardır sömürü ve çıkarcılığa karşı mücadele ediyor. 2008 yılında bir kongre düzenlemek üzere bir araya geldiler. Kongrenin odak noktası özyönetim, halk iktidarı, katılımcı demokrasi ve üretim araçlarının toplumsallaştırılmasıdır. Meclisler(asambleas populares) düzenlenir, kooperatifler kurulur, kar amacı gütmeyen kuruluşlar (örneğin su temini) oluşturulur ve doğrudan eylemler (örneğin arazi işgalleri) gerçekleştirilir. Sonuç olarak, yeni bir kültür, yeni bir dayanışma, yeni bir kimlik ortaya çıkmakta ve bu kimlik, diğer şeylerin yanı sıra topluluk radyoları aracılığıyla halk arasında yayılmaktadır. Köylerde minga ve tulpa kavramlarıyla bir geleneğe sahip olan yerli özerkliği de savunuluyor. Kolombiya’nın gıda egemenliğine katkıda bulunan yerli tohum çeşitliliği gibi kadim yerli bilgisi de korunuyor. Toprağa erişim komünal konseyler aracılığıyla organize edilecektir. Öz savunma, sokaklarda seferberlik ve mücadelenin kurumsal boyutu da önemlidir – her zaman aşağıdan gelen baskı ve “aşağıdan yukarıya” bir yaklaşımla birlikte.

Diğer etkinlik blokları Katalonya, Bask Bölgesi ve Oromia’daki bağımsızlık mücadelelerine veya Sudan ve Güney Afrika’daki halk iktidarı için taban hareketlerine odaklandı. İtalya’daki “Halk Evleri “nin nasıl işlediği ve Venezuela’daki toplulukların kolektif girişimlerin yanı sıra konut, sağlık ve eğitim projelerini nasıl yürüttüğü anlatıldı.

Türk devletinin yeniden sömürgeleştirme süreci nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalan Kuzey Kürdistan’daki Van’ın seçilmiş belediye başkanı, su temininden toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar gündelik hayattaki sorunların mahalle düzeyinde nasıl çözüldüğünü anlattı. Bazı sunumlarda liberal kurumlar ve devlet ile olan çelişkili ilişkiler de ele alındı.

Çoklu çeşitlilik: dünyayı anlamanın birçok yolu

Konferansın bir sabahı beş paralel atölye çalışmasına ayrılmıştı. Konular direniş tarihinden ulusötesi sınıf mücadelesine ve yerel demokrasiye (“insandan daha fazlasını” da kapsayan) kadar uzanıyordu. Pazar günü öğleden sonra yapılan son tartışma iklim krizi ve devlet ile ulusal düzeyin nasıl ve ne şekilde kullanılabileceği gibi konulara odaklandı.

Panellerde, özellikle devletin rolüne ilişkin olarak çok çeşitli pozisyonların temsil edildiğini belirtmek gerekir. Kolombiya’dan gelen konuşmacının son turda söylediği gibi, kapitalist modernitenin hatasını tekrarlamamalı ve sadece “tek tanrı, tek cevap, tek ideolojik perspektif” kabul etmemeliyiz. Esas olan örgütlenmedir ve bu da pek çok şekilde olabilir. Bu aynı zamanda mevcut kurumları da kapsayabileceği anlamına gelir. Soru şudur: “Kurumları nasıl kullanabilir, değiştirebilir ya da ortadan kaldırabiliriz?” Toplumsal ilişkileri güçlendirmek, herkesin kaynaklara erişimini ve kullanımını sağlamak ve süregelen ticarileşmeyi durdurmak önemlidir. Tüm bunlar zaman alır ve adım adım yapılmalıdır: “Böylece kıvılcımlar birleşerek bir ateş oluşturur.”

Hindistan’dan bir panelist “Tek bir çözüm yok” dedi. Çok çeşitlilik vardır – dünyayı anlamanın pek çok yolu vardır. Örneğin demokratik federalizm Hindistan’a “kopyalanıp yapıştırılamaz”. Ancak meclislerin nasıl organize edilebileceği ve konfederasyonlar oluşturmak üzere nasıl ağa bağlanabileceği gibi değerli dersler sunuyor. Ulus devlet alanlarının ötesinde bir alan nasıl yaratılabilir. “Bunlar her yerde geçerli olan ilkelerdir.” Devam eden tüm deneyler tek bir teori altında kategorize edilmemelidir. Pratikleri aracılığıyla kendi teorilerini yaratıyorlar. Örneğin, “buen vivir” gündelik yaşamdan ortaya çıkan bir teori.

Güney Afrika’dan bir konuşmacı hepimizin aynı dili konuşmak zorunda olmadığımızı ekledi. Rahatsız edici olsa bile farklı kozmolojileri kabul etmemiz“bilişsel adaletin” bir ifadesidir. Hareketlerimizi uluslararası düzeyde nasıl “ölçeklendirebileceğimiz” büyük önem taşımaktadır. “Bunu nasıl yapacağımız birlikte çözmemiz gereken bir konu.”

Telafi edici güç: harekete geçme zamanı şimdi

Güney Afrika’dan gelen konuşmacı özellikle Küresel Kuzey’de bilişsel bir uyumsuzluk olduğuna dikkat çekti. Buradaki insanlar Küresel Güney’deki insanlarla aynı şekilde direnişe dahil değiller. Harekete geçmeleri gerektiğini bilmelerine rağmen bunu yapmıyorlar. Şimdi onlardan ayrıcalıklı bedenlerini kullanmaları isteniyor. “Ve bunu yaparken birbirimize saygı duymalı ve özen göstermeliyiz.”

Rojava’daki bir enternasyonalistin aynı yöndeki video açıklaması. Şimdi eylem zamanı. Sadece sembolik dayanışmanın ötesine geçmeli ve karşı güç inşa etmek için yapılarımızı uluslararası düzeyde birbirine bağlamalıyız.

Daha fazla bilgi için:
“Özgürlük Sanatı ” Konferansı – Demokratik Modernite Akademisi
“Öcalan’a Özgürlük – Kürdistan’da Barış” uluslararası girişimi
Duvar resmi (“Tarih ve Direniş” atölyesinden) – Demokratik Konfederalizm Girişimi (IDK)
Alternatiflerin Küresel Dokusu
Geleceği Dokuyan Kadınlar
Vikalp Sangam