BERN ARAMA VE ÇÖZÜM KONFERANSI ÖNERİSİ

76 views
10 mins read
76 views
10 mins read

göçmen rejimini anlamak ve dönüştürmek için…

(Pilot Proje)

Hazırlayan: A. Halûk Unal

PROJE Özeti

Amaç

İsviçre’de göçmen olarak yaşayan bizler, her birimiz, varolan “göçmen rejimi”nin bütün sorunları ile yüzleştik. Sorunlu bir sistemin ve bu sistemin uygulamalarından yaralandık ve acılar çektik. Gördük ki, “göçmen rejimi” bütünlüklü olarak ele alınıp, anlaşılmadıkça; göçmenlerin doğrudan katılımıyla dönüştürülmedikçe, sorun üretmeye devam edecek.

Hipotezimiz o ki, şu anki rejime harcanan maliyette radikal değişimlere gerek olmaksızın, çok daha nitelikli bir göçmen rejiminin inşa edilmesi mümkün.

Öte yanda, Avrupa’nın bütün kurumsal temsilcileri 2023’ü ciddi bir kriz eşiği olarak işaret ediyor. Bir tsunamiye dönüşme potansiyelini taşıyan kriz dalgasının öncü dalgaları kıyılara vuruyor. Hiç kuşkumuz yok ki, mevcut göçmen rejimi ile böyle bir krizi karşılamak, sayısız felakete neden olabilir. Böyle bir ortamda -tecrübeyle sabit- çözüm aklı ve iradesinin yerini, çatışma ve savunma refleksleri alır.

Bu projenin amacı – çok geç olmaksızın- göçmen topluluğunun “göçmen rejimini”nin bütünsel analizini yapmasını ve alternatif bir değişim programının, barışcı bir diyalog zemininde, üretilmesin sağlamak.

Yöntem

Proje iki aşamalı bir çalışmadan oluşacak.

A. Birinci aşama : Bern Pilot Projesi

 1. Pilot çalışma Bern Arama konferansı
 2. Bern Çözüm konferansı

B. İkinci Aşama

1. İsviçre Geneli arama konferansı

2. Isviçre geneli çözüm konferansı

3. Alternatif Göçmen rejimi programının yazımı

Proje Ana Hattı

I. Göçmenlerin Sorunları Bern arama Konferansı

Organizasyon

 1. Konferans göçmen öz örgütlerinin temsilcilerinden oluşan bir organizasyon çalışma grubu tarafından yönetilir.
 2. Toplantının gerçekleşeceği salon için 50 kişinin çevresinde oturup birbirini görebileceği ferah bir mekan bulunmalıdır.
 3. Mekanda mikrofon ve projeksiyon sistemi olmalıdır.
 4. Etkinliğin en önemli unsuru bilgisayar masaüstünü ekrana yansıttığımız yazıcının bu tür toplantı deneyimi olan, hızlı klavye kullanan biri olmasıdır. Ayrıca toplantının tamamını sorunsuz ve kaliteli bir şekilde ses kaydına alabilmek için mikrofon-kayıt bağlantılı bir sistem bulunmalıdır.
 5. Deneyimli bir moderatör belirlenmelidir.

Katılımcıların Belirlenmesi (Örneklem/Focus Grup)

Bu çalışma için yerel sosyologlar, göçmen sosyologlardan katkı alınmalıdır. Katılımcılar, göçmen topluluğunun farklı katmanlarını temsil edebilecek nitelikte bir bileşimle belirlenmelidir. Her kategoriden kaçar kişi ve cinsiyet çalışma grubunca belirlenir.

(Türkiye’de bu tür teknikleri iyi bilen Sivil Düşün Derneği’yle ilişkiye geçilecek)

1.Kampta yaşayan N,F ve B kimlikli3 kişi
2.Sosyal konutta yaşayan N, F ve B kimlikli3 kişi
3.Legal bir işte çalışan veya sosyalden geçinen F kimlikli2 kişi
4.Legal bir işte çalışan veya iş arayan B kimlikli2 kişi
5.Yasadışı veya yarı-yasal çalışan F veya N kimlikli2 kişi
6.Yasadışı veya yarı-yasal çalışan B kimlikli2 kişi
7.Kampta ya da sosyal konutta çocuğuyla/çocuklarıyla tek yaşayan (kimlik farketmeksizin) kadın göçmen2 kişi
8.Aile birleşimi yapamayan/reddedilen (kimlik farketmeksizin) göçmen2 kişi
9.Kampta ya da sosyal konutta yaşayan (kimlik farketmeksizin) LGBTI+ bireyler2 kişi
10.Kampta ya da sosyal konutta yaşayan (kimlik farketmeksizin) engelli göçmen2 kişi
11.Yüksek öğretim görme isteği olan N, F ve B kimlikli3 kişi
12.Red almış/itiraz süreci devam eden veya tamamen kağıtsız göçmen2 kişi
13.Diplomalı mesleğini icra etmesi engellenen (yasalarca vb.) F ve B kimlikli2 kişi
 Toplam29 kişi

Konferans yöntemi

 1. Tercihan 2 gün sürmelidir.
 2. Bütün segmentlerden en nitelikli, gözlem gücü yüksek, ifade kapasitesi geniş, belirli sayıda temsilci belirlenir. ( 20-50)
 3. Temsilcilerin bir çok kanton ve farklı kamplardan gelmesi, hem kantonal temsilin hem de kamp temsilinin dengeli olması gözetilir.
 4. Herkes eşittir, kişisel temsille yer alır.
 5. Moderatör oturumun amacını anlatır. Herkesin bir sıra gözetmeksizin, kendi yaşadığı veya gözlediği sorunları ifade etmeleri istenir.
 6. Yazman moderatörün yardımıyla her kişinin tek tek dile getirdiği sorunları (özetle) yazar ve perdede herkes görür.
 7. Bir kişi isterse tek bir sorun, isterse birden fazla sorun ifade edebilir.
 8. Moderatörlerdenden – sorunlar bilgisine çok hakim iki kişi – yaratıcı, sorunların iyi ifadesini sağlayan bir moderasyon beklenir.
 9. Toplantı süresince en az iki kahve molası verilir. Bu, aynı zamanda yeni soruların köpürmesi için de vesiledir.
 10. Toplam öngörülen süre bittiğinde yazmanın bilgisayarındaki döküman, çok uzun ve ayrıntılı bir sorunlar listesi haline gelir.

Konferans Çıktısı

 1. Konferans sırasında yazmanın derlediği sorunlar dökümü metni, redakte edilir.
 2. Çalışma grubu metnin ihtiyaca uygun keywordlere göre tasnifini yapar.
 3. Metin bir kaç AB diline çevrilir. Paylaşılır.
 4. Sürecin ikinci adımı olan çözüm konferansı hazırlığı başlar.

II. Çözüm Konferansı

 1. Tercihan 2 gün sürmelidir.
 2. Bir çok dile çevrilmiş sorunlar dökümünün, farklı dillerden topluluklarca da üretilmiş olması umulur.
 3. Üretilmediyse bile çalışma grubunun belirlediği küme/tema tasnifleri temelinde çözüm üretmek için, uzmanlar belirlenir.
 4. Bir önceki konferansın katılımcıları zaten doğal katılımcıdır.
 5. Sorun kümelerinin tekil veya tümel/yasal çözümleri için atölye grupları oluşturulur.
 6. Toplantı, birinci gün bu atölyelerin sundukları tebliğler üzerinden tartışmalarla ilerler.
 7. İkinci gün atölye tebliğleri eleştiriler ışığında redakte edilmiş olarak heyete sunulur ve oylanır.
 8. Böylece İsviçre’de göçmen mücadelesinin ortak programı, hedefleri belirlenmiş olur.
 9. Göçmen mücadelesinin örgütlenmesi de bu ihtiyaç ve hedefler üzerinde tartışılmaya başlar.

Taslak Bütçe

AçıklamaMiktarBirim FiyatMaliyet
Salon kirası (ses-kayıt sistemi + projeksiyon sistemi)2 Gün₺0 
Ulaşım giderleri1 Hafta₺0 
İngilizce, Almanca ve Fransızca çıktı ve raporların çevirisiFiks₺0 
(Kahvaltı +Kahve + Öğlen Yemeği + Kahve + Akşam atıştırmalık )2 Gün₺0 
Toplam  ₺0